Herbouwwaardemeter

Verzekeringnemer: Polisnummer:
Adres object: Ingevuld door:
Plaats: Datum:
Toeslagen/Kortingen:

Plaatselijke problemen
Deze zijn te verwachten bij herbouw/herstel in bijvoorbeeld stads- en dorpskernen, aan grachten en nauwe straten en ook bij straten met intensief verkeer. Het gevolg zal zijn moeilijke en dure plaatsing van keten, belemmering in aan- en afvoer, parkeer- en opslagproblemen of mogelijke noodzakelijke nachtarbeid. Deze kosten, geval voor geval te bepalen, zullen veelal de 10%-30% niet te boven gaan.

Regio
In bepaalde regio's kan een korting of toeslag worden toegepast. Hiervoor is geen richtsnoer, omdat dit alleen met specifieke kennis van regio's, steden, dorpen en/of buurten kan worden bepaald.

Eenvoudige vrijstaande woningen
Voor eenvoudige vrijstaande woningen, vaak deel uitmakend van het standaard assortiment bij aannemers, kan een korting van zo'n 10% worden toegepast.

Kleine woningen
Wanneer de totale inhoud van de woningen kleiner is dan 250 m3, dient er een correctie van 10% bijgeteld te worden.

Toelichting bij berekening:

Berekening inhoud gebouw
De berekening van het aantal kubieke meters geschiedt door het buitenwerks gemeten oppervlak te vermenigvuldigen met de gemiddelde hoogte. Deze hoogte wordt gemeten vanaf bovenkant begane grondvloer. Indien er kelders of souterrains zijn wordt de hoogte gemeten vanaf de vloer van deze ruimten. Als hulpmiddel om te komen tot de berekening van de verdiepingshoogte kan men ook de optreden van de trap opmeten en tellen. De berging dient bij de inhoud te worden opgeteld.

Platte daken
Voor platte daken van woonhuizen moet een toeslag worden berekend, zie kwaliteitskeuze c bij het bouwdeel 'dak en constructie', omdat bij de vermelde woningtypen is uitgegaan van schuine daken. Zolderruimten van woonhuizen hebben namelijk een relatief lage m3 prijs, die de m3 prijs van de vermelde woningtypen verlaagt.

Rieten daken
De toeslag voor rieten daken is meegenomen in de kwaliteit van het dak. Bij een rieten dak moet gekozen worden voor kwaliteitskeuze b bij het bouwdeel 'dak en constructie'.

Serres
De toeslag voor serres is meegenomen in de kwaliteit van de gevel.bij een woning met een serre moet gekozen worden voor kwaliteitskeuze c bij het bouwdeel 'gevel'. De inhoud van de serre wordt bijgeteld bij de totale inhoud van de woning.

Flats
Voor flats gelden afwijkende keuzes bij bouwdeel 1. Bij bouwdeel 1 kan gekozen worden voor a of d.
Onderdeel 1: Type Woning
Prijsstelling per cat. in € rijtje 2/1 kap vrijstaand hoogbouw hoogbouw
I = 465 II = 505 III = 655 IV = 510 V = 425
De basis prijzen zijn inclusief fundering
Onderdeel 2: Bouwdelen en kwaliteitsniveaus
Bouwdeel Keuzeoptie Correctie: Keuze:
1. Fundering Bij flats keuze a of d a met heiwerk 0%
b niet meeverzekerd -9%
c op zand -4%
d flat heiwerk niet meeverzekerd -2%
2. Dak en constructie a normaal 0%
b bijzonder 4%
c plat 9%
3. Gevel a normaal 0%
b hoogwaardig 2%
c bijzonder 8%
d kopgevel/hoekwoning 9%
4. Afbouw
Keuken
a standaard 0%
b hoogwaardig 8%
c luxe (bij vrijstaande woning) 8%
d luxe (bij niet vrijstaande woning) 15%
Badkamer/toilet a standaard 0%
b hoogwaardig 4%
c luxe (bij vrijstaande woning) 4%
d luxe (bij niet vrijstaande woning) 11%
Woonkamer afwerking (algemeen) a standaard 0%
b hoogwaardig 5%
c luxe (bij vrijstaande woning) 5%
d luxe (bij niet vrijstaande woning) 15
Toelichting

1. Algemeen

De herbouwwaardemethode is gebaseerd op een driedeling. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het 'type' woning, de 'kwaliteit' van de bouwdelen en de 'inhoud'. De aandacht wordt erop gevestigd, dat de genoemde m3-prijzen dienen voor de globale vaststelling van de gemiddelde herbouwkosten van het getypeerde woonbouw. Dit betekent dat de herbouwkosten door regio-invloeden of in individuele gevallen kunnen afwijken. Bij de berekening van de inhoud van de woning dient eveneens de inhoud van de aanwezige kelder/souterrain, garage, hobbyruimte,praktijkruimte, vrijstaande berging e.d. te worden meegenomen. Niet in redelijke verhouding met de woning staande (bij)gebouwen dienen apart te worden berekend.

De genoemde prijzen voor gebouwen met meerdere wooneenheden, zoals appartementen en flats, zijn exclusief de kosten van individueel aangebrachte luxe en/of verbeteringen.

De bedragen zijn op basis van herbouw, waarbij herbouwen volgens de huidige eisen (bijvoorbeeld het bouwbesluit) mogelijk is, en zijn inclusief BTW, honoraria voor de architect, adviseurs e.d.

2. Herbouw-/vraagprijzen

Het verschil tussen de herbouwprijzen en vraagprijzen, zoals deze b.v. regelmatig in advertenties worden gepubliceerd, is niet exact weer te geven. Wel staat vast dat vraagprijzen niet als basis gehanteerd kunnen worden om te komen tot een advies inzake het verzekerde bedrag.

3. Grote en bijzondere objecten, monumentale panden

Waardevaststelling van objecten als historische gebouwen vallende onder monumentenzorg, grote kantoor- en fabrieksgebouwen, winkelcentra, kerken, ziekenhuizen,bejaardentehuizen, scholen, openbare gebouwen e.d., is specialistenwerk. Dir geldt tevens voor zeer luxe bungalows, villa's of landhuizen, monumentale oudere herenhuizen, zeer luxe flatgebouwen en luxe winkelpanden.

4. Hoekwoningen

Woningen die als eindwoning van een rijtje voorkomen of woningen die meer dan 1/3 ten opzichte van elkaar verspringen, dienen bij het bouwdeel gevel een toeslag te krijgen voor de kopgevel.


Inhoudsberekening:
De inhoud van gebouwen kan berekend worden met behulp van de onderstaande schetsjes en berekeningen
A = m
B = m
C = m
D = m
A = m
B = m
C = m
D = m
A = m
B = m
C = m
D = m
A = m
B = m
C = m
D = m
E = m
F = m
A = m
B = m
C = m
D = m
E = m
F = m
G = m
A = m
B = m
C = m
D = m
E = m
F = m
Als de schetsjes niet overeen komen met uw woning kunt u hiernaast de inhoud van uw woning opgeven.
 
Inhoud van uw woning: m3
Geef hiernaast aan hoeveel m3 de bijgebouwen beslaan en de evt. kelder, serre e.d.
 
Inhoud van bijgebouwen: m3
Uitgave van het verbond van Verzekeraars