Welke keuzes kan u maken
Wie ziek is, wil beter worden. Daar is geen twijfel over mogelijk. Het probleem is alleen dat we niet van te voren weten of we ziek worden en ook niet hoe ziek. Daarmee weten we dus evenmin welke behandeling straks eventueel nodig zal zijn.

Dat maakt het kiezen voor de juiste ziektekostenverzekering extra moeilijk. Neemt u genoegen met de basisdekking of zou u aanvullende dekkingen moeten kiezen en bij welke verzekeraar dan?

Vergelijken is moeilijk
In Nederland zijn er diverse ziektekostenverzekeraars. Met een veelvoud aan polissen die verschillen in dekking en in premie. Kiezen voor een lage premie kan betekenen dat er automatisch voor een beperkte dekking is gekozen en minder service. Er zal dus vergeleken moeten worden.

De wervende brochures van de verzekeraars zelf helpen daar nauwelijks bij. Er wordt weliswaar met gejuich vermeld in welke gevallen die verzekeraar 100% vergoeding zal verlenen, maar er staat helaas zelden in vermeld in welke gevallen de verzekeraar dat niet zal doen. Wanneer een verzekeraar in zijn brochure bijvoorbeeld meldt dat "iedere specialistische hulp in Nederland" wordt vergoed, betekent dat dus automatisch dat, wachtlijsten of niet, de behandeling niet buiten Nederland mag plaatsvinden.

Wanneer alle geneesmiddelen volgens het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem (GVS) worden vergoed, betekent het dus dat de geneesmiddelen buiten het GVS niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Op de volgende pagina ziet u uitleg over de zorgtoeslag.